IPN Gd 536/157 t. 2

IPN Gd 536/157 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/157 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Skany kopert okolicznościowych, kart pocztowych, stempli i znaczków wydawanych przez organizacje opozycyjne wydawanych w latach 1981-1990. Skan wyciągu z listu prymasa Stefan Wyszyński do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów z dnia 19-02-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania