IPN Kr 338/113

IPN Kr 338/113

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 338/113
Dawna sygnatura
29/760/113
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Naczelnika Więzienia Karnego w Wiśniczu Nowym z Kwatermistrzostwem WUBP Kraków dotycząca zaopatrzenia mundurowego Straży Więziennej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
42
Miejsce przechowywania