IPN Wr 45/115

IPN Wr 45/115

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Zg.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 45/115
Sygnatura wytwórcy
Zg 6/51
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego dot.: Beztylny Michał, imię ojca: Pantaleon, b.d.b.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1952
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1