IPN Gd 1193/1

IPN Gd 1193/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Sm.
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1193/1
Former reference numbers
Ko. 45/12, Cs. 35/98, Uł. 1/92, Pm.Śl. I 15/90
Historical reference numbers
Sm. 231/90
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Bogusław Celestyn Moraś, imię ojca: Bronisław, ur. 06-04-1955 r., oskarżonemu o to, że w dniu 28-10-1989 r. po zakończonym leczeniu w szpitalu w Leverkusen w RFN nie powrócił do 34. Budziszyńskiego Pułku Piechoty w Słupsku (Jednostka Wojskowa nr 3601), w którym pełnił zawodową służbę wojskową, lecz w celu trwałego uchylania się od służby wojskowej pozostał na terenie RFN, tj. o czyn z art. 304 § 3 kodeksu karnego

Dates
Anteriora
1978
Starting date
1989
Closing date
2012
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
214