IPN Kr 162/11

IPN Kr 162/11

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 162/11
Historical reference numbers
1/393/76
File description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Krzysztof Serednicki, imię ojca: Józef, ur. 07-04-1957 r., skazanego na podstawie orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Tarnowa z dn. 05-07-1976 r., z art. 51 § 1 KW, tj. o pomoc w wykonaniu napisów na murach budynków, których treść wywołała niepokój społeczny. Przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Tarnowie od dn. 06-07-1976 r. do dn. 16-08-1976 r., zwolniony w dn. 16-08-1976 r.

Dates
Starting date
1976
Closing date
1976
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1