IPN Kr 162/14

IPN Kr 162/14

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 162/14
Historical reference numbers
1/477/76
File description
Title

Akta osobowe osadzonego dot. Janusz Gdowski, imię ojca: Ignacy, ur. 02-02-1955 r., skazanego na podstawie orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Tarnowa z dn. 03-07-1976 r., z art. 51 § 2 KW, tj. o wykonanie napisów na jezdni i murach budynków, których treść wywołała niepokój społeczny. Przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Tarnowie od dn. 05-07-1976 r. do dn. 02-10-1976 r., zwolniony w dn. 02-10-1976 r.

Dates
Starting date
1976
Closing date
1976
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1