IPN Gd 858/2

IPN Gd 858/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 858/2
Former reference numbers
II Kr. 311/82, Ds. 9/81
Historical reference numbers
II K. 810/81
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Lech Owocki, imię ojca: Stanisław, ur. 15-06-1948 r., Wacław Podwojewski, imię ojca: Józef, ur. 06-04-1953 r., oskarżonym o to, że w dniu 16-01-1981 r. w Żurawcu gm. Markusy Lech Owocki, jako funkcjonariusz MO, po zatrzymaniu Wacław Podwojewski wielokrotnie uderzał go pięścią w twarz, tj. o czyny z art. 156 § 1 kodeksu karnego; w dniu 16-01-1981 r. w Żurawcu Wacław Podwojewski dokonał czynnej napaści na Lech Owocki podczas wykonywania przez niego czynności służbowych, bijąc go rękoma i kopiąc, tj. o czyny z art. 234 § 1 kodeksu karnego

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Posteriora
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
56