IPN Gd 834/88

IPN Gd 834/88

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 834/88
Opis zawartości
Tytuł

Rozwaga i Solidarność. Pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, nr 24 z dnia 02-10-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania