IPN Gd 834/87

IPN Gd 834/87

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 834/87
Opis zawartości
Tytuł

Rozwaga i Solidarność. Pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, nr 23 z dnia 25-09-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania