IPN Gd 834/120

IPN Gd 834/120

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 834/120
Opis zawartości
Tytuł

Głos Stoczniowca. Tygodnik Przemysłu Okrętowego, nr 14 (1675) z marca 1981 r.

Opis

Egzemplarz niepełny, wyłącznie strony 7-10. Zawiera m.in. artykuł pt. „Pamiętniki stoczniowców. Od Grudnia do Sierpnia”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania