IPN BU 4069/1

IPN BU 4069/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4069/1
Opis zawartości
Tytuł

Odpis aktu urodzenia Jana Wisłockiego oraz odpis świadectwa ślubu.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1906
Data końcowa
1928
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
3
Miejsce przechowywania