IPN Lu 704/24

IPN Lu 704/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 704/24
Opis zawartości
Tytuł

Plakaty wykonywane przez uczestników strajku Studentów Akademii Rolniczej w Lublinie z sekcji informacyjnej (Rektorat).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
5
Miejsce przechowywania