IPN Sz 18/18 t. 2

IPN Sz 18/18 t. 2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 18/18 t. 2
Former reference numbers
IPN Po 87/18 t. 2
Historical reference numbers
II K 370/84
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Opiel Adam, imię ojca: Marian, ur. 22-09-1951 r., Ptaszek Irena, zd. Opiel, imię ojca: Marian, ur. 31-10-1947 r., oskarżonym o przechowywanie, gromadzenie i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości zawartych w nielegalnych wydawnictwach mogących wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego, tj. o czyn z art. 271§1 w zw. z art. 273 § 2 i 60 § 1 kodeksu karnego.

Dates
Starting date
1984
Closing date
1994
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
173