IPN Gd 1220/12

IPN Gd 1220/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1220/12
Opis zawartości
Tytuł

Ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej upamiętniający uroczystości pogrzebowe Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk” i Danuta Siedzik/Siedzikówna ps. Inka” w dniu 28-08-2016 r. w Gdańsku

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2016
Data końcowa
2016
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania