IPN Gd 1169/8

IPN Gd 1169/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1169/8
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe TKZ NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej: Rozwaga i Solidarność, nr 8 (80) z dnia 08-05-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania