IPN Gd 1163/34

IPN Gd 1163/34

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1163/34
File description
Title

Pismo Przewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa do Przewodniczącego Komisji Przygotowującej Projekt Ustawy o Związkach Zawodowych Sylwester Zawadzki z dnia 13-10-1980 r. w sprawie udziału przedstawicieli „Solidarności” w obradach Komisji

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
1