IPN Ld 591/2/CD

IPN Ld 591/2/CD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 591/2/CD
Opis zawartości
Tytuł

"Zsyłka na Sybir - przeżycia osobiste" - maszynopis wspomnień Jerzego Księżniaka

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
31
Miejsce przechowywania