IPN Gd 1170/17

IPN Gd 1170/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1170/17
Opis zawartości
Tytuł

Broszura pt. „Wkład PPR i lewicy polskiej w formowanie Frontu Narodowego Walki o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne w kształtowanie ludowej państwowości polskiej” stanowiąca materiał pomocniczy dla lektorów a opracowana przez Sekretariat Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w 1971 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1971
Data końcowa
1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania