IPN Gd 1163/16

IPN Gd 1163/16

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1163/16
File description
Title

Publikacja Wydawnictwa Młoda Polska: Mieczysław Szerer, Komisja do Badania Odpowiedzialności za Łamanie Praworządności w Sądownictwie Wojskowym, Gdańsk 1981

Abstract

Publikacja jest przedrukiem z "Zeszytów Historycznych", wydawanych przez Instytut Literacki w Paryżu

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
91