IPN Gd 1163/10

IPN Gd 1163/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/10
Opis zawartości
Tytuł

Gospodarz. Pismo w Obronie Praw Chłopskiej Gospodarki Rodzinnej, nr 9-10 (34-35) z września-października 1980 r.

Opis

Czasopismo wydawane przez Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Warszawie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
19
Miejsce przechowywania