IPN Gd 1170/10

IPN Gd 1170/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1170/10
Opis zawartości
Tytuł

Tekst referatu przeznaczonego do wygłoszenia w 1972 r. z okazji XXX rocznicy powstania PPR

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1972
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
20
Miejsce przechowywania