IPN Gd 1163/5

IPN Gd 1163/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/5
Opis zawartości
Tytuł

Wolny Związkowiec. Biuletyn Informacyjny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Huty Katowice, nr 4 z dnia 23-09-1980 r.

Opis

Czasopismo wydawane w Dąbrowie Górniczej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania