IPN Gd 1170/16

IPN Gd 1170/16

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1170/16
File description
Title

Komunikat naukowy Koła Nauk Społecznych Politechniki Gdańskiej opracowany przez Piotr Karpisiak pt. „Praca Polskiej Partii Robotniczej wśród młodzieży w świetle opinii działaczy partyjnych i młodzieżowych” wygłoszony podczas sesji naukowej zorganizowanej z okazji XXX rocznicy powstania PPR z 1972 r.

Dates
Starting date
1972
Closing date
1972
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
13