IPN Gd 1163/14

IPN Gd 1163/14

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1163/14
File description
Title

Broszura Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego: Bydgoski marzec - prowokacja nieukarana!? Farsa czy porozumienie warszawskie? Kim są chłopcy z tamtych dni? Jak długo potrwa antrakt?, [Bydgoszcz 1981]

Abstract

Broszura poświęcona pobiciu działaczy NSZZ "Solidarność" podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w dniu 19-03-1981 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
12