IPN Gd 1130/18

IPN Gd 1130/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1130/18
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka pt. „Wytrzymamy!” Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wydrukowana w Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia w dniu 21-08-1980 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania