IPN Gd 1130/12

IPN Gd 1130/12

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 1130/12
File description
Title

Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, nr 14 z dnia 21-11-1980 r.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1980
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
4