IPN Ka 987/7

IPN Ka 987/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 987/7
Opis zawartości
Tytuł

„Kultura”, Instytut Literacki, październik 1981, Paryż

Opis

Wydanie kieszonkowe

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
160