IPN Ka 947/1

IPN Ka 947/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 947/1
Opis zawartości
Tytuł

Lech Rejtan, "Pax Sovietica"

Opis

Niezależne Wydawnictwo Kopalń Śląskich, 1983

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1