IPN Ka 951/3

IPN Ka 951/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 951/3
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dotyczące działalności Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” (w okresie 1980-1981 i ponownie od 1989 r.) oraz Samorządu Pracowniczego Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, m.in.: Statut KZ NSZZ „Solidarność”, pisma dotyczące bieżącej działalności, wykaz członków Komisji Zakładowej, dane statystyczne, materiały dotyczące działalności Samorządu Pracowniczego: statut, protokoły z zebrań, wykaz członków; „Biuletyn Centralnej Rady Związków Zawodowych” nr 10/1978

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Broszura, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1