IPN Ka 936/4

IPN Ka 936/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 936/4
Opis zawartości
Tytuł

"Proces ludobójcy Amona Leopolda Goetha przed Najwyższym Trybunałem Narodowym"

Opis

Wydawnictwo Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy C.K. Żydów Polskich, Łódź 1947

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1