IPN Ka 917/16

IPN Ka 917/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 917/16
Opis zawartości
Tytuł

Prasa oficjalna: „Prawo i życie” 51/52 z 1981 r., „Fakty i Opinie” – Biuletyn Komitetu Wojewódzkiego PZPR Częstochowie nr 14/1983, „Walka Młodych” – kserokopia fragmentu pisma z 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1