IPN Ka 917/15

IPN Ka 917/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 917/15
Opis zawartości
Tytuł

„Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. Poradnik życia społecznego w PRL”, Druk: Zakłady Graficzne NOWA, wrzesień 1980

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1