IPN Ka 917/12

IPN Ka 917/12

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 917/12
File description
Title

Materiały dotyczące projektu ustawy o szkolnictwie wyższym: „Tezy do ustawy o szkolnictwie wyższym oraz stopniach i tytułach naukowych” – opracowane m.in. w oparciu o postulaty zgłoszone przez środowiskowe i uczelniane organizacje NSZZ „Solidarność”; Komunikat z II Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Szkół Wyższych na Politechnice Warszawskiej w dniach 17-18 stycznia 1981 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1