IPN Ka 917/30

IPN Ka 917/30

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 917/30
Opis zawartości
Tytuł

"Śpiewnik pieśni patriotycznych" - rękopis

Opis

Rękopis spisany prawdopodobnie w latach 20-tych XX w. Odnaleziony w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1