IPN Wr 21/998

IPN Wr 21/998

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
R.
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 21/998
Historical reference numbers
R 1126/46, Pr. R I 326/46
File description
Title

Akta sprawy karnej przeciwko: Puchała Jan, imię ojca: Błażej, ur. 31-05-1901 r., oskarżonemu o to, że w 1945 r. w Nowej Rudzie, będąc funkcjonariuszem milicji, wielokrotnie przywłaszczył sobie mienie należące do osób prywatnych, skarbu państwa a także znajdujące się w milicyjnym depozycie, wydawał przedmioty z wspomnianego depozytu osobom niepowołanym, nie dopełniał obowiązków związanych z należytym nadzorem nad tym mieniem, pełnił służbę w stanie nietrzeźwym, tj. o przestępstwa z Art. 140 § 2 KKWP w zw. z Art. 257 KK i innych.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1946
Posteriora
1952
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1