IPN Ld 773/3

IPN Ld 773/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 773/3
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie przedstawiające postacie i wydarzenia z okresu pobytu Tadeusza Czechowskiego na robotach przymusowych w miejscowości Trostfelde w Niemczech w latach 1940-1945

Opis

Głównie fotografie grupowe. Zał. koperta listowa sygnowana przez Wolne Niemieckie Związki Zawodowe w NRD zaadresowana do Tadeusza Czechowskiego z 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania