IPN Ld 773/1

IPN Ld 773/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Ld 773/1
File description
Title

Wspomnienia Edwarda Czechowskiego oraz kopie materiałów dotyczących Tadeusza Czechowskiego

Abstract

M.in. wspomnienia syna Edwarda Czechowskiego dot. Tadeusza Czechowskiego z 2020 r., kopie materiałów: korespondencja Tadeusza Czechowskiego (dot. jego losów w okresie II wojny światowej), książka pracy (Arbeitsbuch für Ausländer), kopia artykułu prasowego pt. "Najmłodszy z Ostaszkowa” ("Dziennik Łódzki”, b.d.).

Dates
Starting date
2020
Closing date
2020
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1