IPN Ka 893/33

IPN Ka 893/33

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 893/33
File description
Title

Plakaty, ulotki, odezwy dot. m.in.: zjazdu delegatów NSZZ „Solidarność" Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, uwolnienia więźniów politycznych, rocznicy Konstytucji 3 Maja, w sprawie kłamstw w środkach masowego przekazu, „Akt oddania Matce Bożej”, kalendarz z 1984 r.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1984
Material description
The media type

Plakat, Ulotki, Druk ulotny

Number of volumes
1