IPN Ka 893/14

IPN Ka 893/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 893/14
Opis zawartości
Tytuł

„Ostatnie dni bez ZOMO. Obrady Komisji Krajowej Gdańsk 11-12 XII ‘81”, Oficyna Solidarność Walcząca, Łódź 1984

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1