IPN Ka 893/6

IPN Ka 893/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 893/6
Opis zawartości
Tytuł

„Wolny Związkowiec” – Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Huty Katowice

Opis

Teczka zawiera następujące nr pisma: z 1980 r.: 1-27, 29-33; z 1981 r.: 1-23 (nr 15/16 - 2 egz.), 25, 32-33

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1