IPN Ka 893/1

IPN Ka 893/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 893/1
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja, postulaty, dokumenty dotyczące działalności NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Katowicach; wykazy członków Komisji Zakładowej i Oddziałowej; Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”; listy kandydatów do organizacji Związku w regionie i kraju; projekt Karty i Karta Pracowników Służby Zdrowia; formularze m.in. dot. wstąpienia do NSZZ "Solidarność"

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1