IPN Ka 865/106

IPN Ka 865/106

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 865/106
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego dot. Rożniecki Ryszard, imię ojca: Stefan, ur. 01-07-1939 r., skazanego za to, że w okresie od sierpnia do listopada 1982 r. w Chrzanowie rozpowszechniał ulotki zawierające wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz lżące naczelne organy PRL, tj. za czyn z art. 48 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Dekretu z dnia 12-12-1981 r. o stanie wojennym. Aresztowany dnia 12-11-1982 r., skazany dnia 18-02-1983 r. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach od dnia 04-01-1983 r. do zwolnienia w dniu 18-02-1983 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1