IPN Bi 51/12

IPN Bi 51/12

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Bi 51/12
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot.: Stefanowska Halina Teresa, imię ojca: Franciszek, ur. 15-07-1936 r., osadzonej pod zarzutem, iż prowadzi działalność skierowaną przeciwko organom władzy państwowej w celu obalenia PRL, na podstawie art. 42 Dekretu z dn. 12-12-1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, internowanej w dniu 15-12-1981 r. w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów na podstawie decyzji Komendanta Stołecznego MO w Warszawie nr 166/81 z dnia 13-12-1981 r., przeniesionej w dniu 15-01-1982 r. do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, zwolnionej w dniu 01-05-1982 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
24