IPN Gd 1250/12

IPN Gd 1250/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1250/12
Opis zawartości
Tytuł

Album z fotografiami przedstawiającymi żołnierzy i działalność oddziału dywersyjnego „Baza-Miód” Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, który funkcjonował w latach 1942-1944

Opis

Niektóre fotografie podpisane pseudonimami

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
241
Miejsce przechowywania