IPN Ka 799/90

IPN Ka 799/90

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 799/90
Opis zawartości
Tytuł

Zestawienie obrotów i sald Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział "Beskid" w Bielsku-Białej z lat 2004-2006

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2004
Data końcowa
2006
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1