IPN BU 3616/10

IPN BU 3616/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3616/10
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja osobista dot. spraw majątkowych oraz korespondencja Antoniny Leczyckiej za lata 1923-1964.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1923
Data końcowa
1964
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania