IPN BU 3616/16

IPN BU 3616/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3616/16
Opis zawartości
Tytuł

Ilustracje pochodzące z nieustalonej publikacji przedstawiająca rzeźbę Henryka Kuny pt. "Irena Lorentzowa" z 1938 r. oraz zaproszenie do klubu "Smorgonia".

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania