IPN Sz 206/1 t. 4

IPN Sz 206/1 t. 4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 206/1 t. 4
Former reference numbers
IPN Po 470/1
Historical reference numbers
II K 886/86; II K 604/85; II Kr 437/85; II K 1297/85; II Kr 275/86; II Krn 253/93;
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Marek Rusakiewicz, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1964 r. i Waldemar Rusakiewicz, imię ojca: Marian, ur. 18-10-1965 r., oskarżonych o przynależność do nielegalnej organizacji pod nazwą "Ruch Młodzieży Niezależnej" w okresie od września 1984 r. do lutego 1985 r. i w ramach prowadzonej działalności o kolportowanie i rozpowszechnianie czasopism takich jak: "Feniks", "Szaniec", "Sokół" i innych na terenie Zespołów Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, o zorganizowanie w dniu 22 lutego 1985 r. na terenie miasta akcji rozrzucania ulotek nawołujących do strajku, tj. o przestępstwa z art. 278 § 1, z art. 282 a § 1 kodeksu karnego oraz z art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Dates
Starting date
1985
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1