IPN Sz 206/3 t. 1

IPN Sz 206/3 t. 1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 206/3 t. 1
Former reference numbers
IPN Po 470/3
Historical reference numbers
II K 321/86; II K 1331/85; II Kz 4/86; II Kz 39/86; II Kr 400/86; II KRN 17/94
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Stefania Hejmanowska, zd. Richter, imię ojca: Ludwik, ur. 01-05-1937 r. i innym, oskarżonym o wydawanie bez wymaganego zezwolenia czasopism takich jak: "Feniks", "Solidarność Stilonowska", rozpowszechnianie ich na terenie Zakładów Włókien Chemicznych "Stilon" i w innych miejscach w Gorzowie Wielkopolskim i Grąsach oraz gromadzenie pieniędzy na finansowanie nielegalnej działalności w latach 1982-1985, tj. o przestępstwa z art. 282 a § 1 kodeksu karnego i z art. 45 ustawy z dnia 26.01.1984 Prawo prasowe.

Dates
Starting date
1985
Closing date
1986
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1