IPN Sz 206/1 t. 6

IPN Sz 206/1 t. 6

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 206/1 t. 6
Former reference numbers
IPN Po 470/1
Historical reference numbers
II K 886/86; II K 604/85; II Kr 437/85; II K 1297/85; II Kr 275/86; II Krn 253/93;
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Marek Rusakiewicz, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1964 r. i Waldemar Rusakiewicz, imię ojca: Marian, ur. 18-10-1965 r., oskarżonych o przynależność do nielegalnej organizacji pod nazwą "Ruch Młodzieży Niezależnej" w okresie od września 1984 r. do lutego 1985 r. i w ramach prowadzonej działalności o kolportowanie i rozpowszechnianie czasopism takich jak: "Feniks", "Szaniec", "Sokół" i innych na terenie Zespołów Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, o zorganizowanie w dniu 22 lutego 1985 r. na terenie miasta akcji rozrzucania ulotek nawołujących do strajku, tj. o przestępstwa z art. 278 § 1, z art. 282 a § 1 kodeksu karnego oraz z art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Jednostka zawiera załączniki będące dowodami rzeczowymi w sprawie.

Abstract

Do sprawy dołączono akta śledztw Ds. 7/85 i Ds. 8/85 prowadzonych przez Prokuraturę Wojewódzką w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach prowadzonego postępowania karnego Ds. 8/85 osobami podejrzanymi w sprawie byli: Jacek Kowalski, Beata Szrejder, Jacek Krzysztof Pieczyński, Robert Głuchy, Iwona Suchocka, Adam Tuczyński, Szymon Wieczorek, Robert Bartosz i Waldemar Rusakiewicz. Postanowieniem wiceprokuratora wojewódzkiego Józefa Nenycza z dnia 28 czerwca 1985 r. śledztwo w stosunku do ww. wymienionych osób zostało warunkowo umorzone, z wyjątkiem Waldemara Rusakiewicza. Materiały śledztwa dotyczące ostatniej z ww. osób dołączono do śledztwa w sprawie Marka Rusakiewicza, zarejestrowanego pod nr Ds. 7/85. W jego ramach osobami podejrzanymi byli również: Marek Rusakiewicz, Jarosław Wojewódzki, Grzegorz Jacek Trześniowski oraz Jarosław Sychla. Postępowanie wobec Wojewódzkiego, Sychli i Trześniowskiego umorzono 28 czerwca 1985 r. zaś Markowi i Waldemarowi Rusakiewiczowi postawiono zarzuty (Ds. 18/85). Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim na rozprawie w dniu 7 sierpnia 1985 r. uniewinnił oskarżonych (II K 604/85). Na wskutek rewizji prokuratora sprawę rozpatrzył Wydział II Karny Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, który na rozprawie rewizyjnej w dniu 15 listopada 1985 r. uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia ( II Kr 437/85). Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 22 lutego 1986 r. ponownie uniewinnił oskarżonych (II K 1297/85). Po ponownej rewizji prokuratora Wydział II Karny Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 10 czerwca 1986 r. uchylił wyrok sądu rejonowego i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia (II Kr 275/86). Ostatecznie na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 10 listopada 1986 r. uznał, że oskarżeni zarzucane im czyny popełnili ale umorzył postępowanie na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17.07.1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw z uwagi na wysokość kar, która nie przekraczałaby dwóch lat (II K 886/86). W wyniku rewizji nadzwyczajnej prokuratora generalnego Sąd Najwyższy wydał wyrok w dniu 16 listopada 1993 r., w którym uniewinnił całkowicie oskarżonych od stawianych im zarzutów (II Krn 253/93). W jednostce znajdują się materiały stanowiące załączniki dowodów rzeczowych do akt śledztwa Ds. 8/85 tj. Pismo Polski Walczącej "Pokolenie" (1984-1985); Biuletyn Informacyjny RKW NSZZ "Solidarność"-"Feniks" (1982-1985); Młodzieżowy Biuletyn Informacyjny "Szaniec" (1983-1985); "Solidarność' Tygodnik Mazowsze (1982;1985); Prasa Młodzieży Szkolnej "Wyrostek" (1984-1985); "Solidarność Walcząca" (1984); Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność Stilonowska" (1985); "Wolna Polska", pismo Rady Regionalnej Młodzieżowego Ruchu Oporu "Solidarność" (1985); Pismo Młodzieży Myślącej "Sokół" (1985); dodatek do "Feniksa", Wiadomości z Kraju, "Normalizacja po Czesku"

Dates
Starting date
1983
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1